Logg inn
Vil hjelper deg med testament og fremtidsfullmakt

Arv.no og advokatfirmaet Legalis inngår samarbeid

14/6/2022
Det er et stort behov for mer kunnskap om arv og testamenter i Norge, noe NRK-serien «Arveoppgjøret» har vist oss. Det er mange som har spørsmål, og undersøkelser viser at det er både ønske og behov fra befolkningen om en digital arena for kunnskap og informasjon.
Foto:

Det er et stort behov for mer kunnskap om arv og testamenter i Norge, noe NRK-serien «Arveoppgjøret» har vist oss. Det er mange som har spørsmål, og undersøkelser viser at det er både ønske og behov fra befolkningen om en digital arena for kunnskap og informasjon.

Derfor har vi lansert arv.no. Her finner du kunnskap om arv og testamenter – og  du kan skrive testament digitalt.

Den digitale kompetansen i befolkningen har økt betydelig under pandemien. Eksempelvis har andelen 80-åringer som benytter Altinn økt fra 55% i 2019 til nesten 80% i 2021.

Selv om testamentvilligheten i befolkningen øker og folk blir stadig mer digitale, er det  fremdeles stor avstand mellom vilje og evne til å faktisk skrive testament hos folk flest. Dette vil vi gjøre noe med gjennom samarbeidet mellom arv.no og Legalis.

Fakta om arv og testamenter i Norge:
Andelen av befolkningen som har skrevet testament har økt fra 4% i 1995 til 20% i 2021.

«Pandemien har trolig økt testamantvilligheten. Folk har kjent på frykt og egen sårbarhet. Mange ønsker å sikre trygghet for seg og sine». Frida Bluhme, Arv.no.

Arv.no henvender seg både mot private og frivillige (?) organisasjoner. Legalis har 36 dyktige advokater innenfor de fleste privatrettslige områder, og ligger langt fremme med digitalisering av advokattjenester.

Daglig leder og advokat Tonje Skjelbostad har med sin fartstid fra Forbrukerombudet og Forbrukertilsynet god innsikt i forbrukernes behov og rettigheter.

I samarbeidet tar Legalis hånd om kvalitetssikring av testamenter og juridisk hjelp til de som trenger det. Legalis tilbyr også advokattjenester til organisasjoner og deres medlemmer.

Om arv.no:

Nettsted med informasjon om arv og testamenter, samt at alle kan skrive testament digitalt på egen hånd. De som ønsker det, kan kvalitetssikre testamentet fra advokat eller få juridisk hjelp ved behov.

Om Legalis:

Advokatfirmaet Legalis har 36 dyktige advokater og advokatfullmektiger. De gir bistand til privatpersoner og mindre bedrifter til en fornuftig pris og satser på egne digitale løsninger. Legalis er opptatt av å ufarliggjøre det å ta kontakt med advokat, og mener tilgang til advokat skal være på klientens premisser.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for organisasjoner her.

Del gjerne