Logg inn
Skriv ditt testament her!

Om oss

Arv.no er en løsning fra Arvekontoret AS. På Arv.no kan du skrive ditt testament digitalt og sikkert. Det er helt gratis. Vårt mål er å gjøre det enklere å skrive sitt testament. Våre samarbeidspartnere tilbyr støtte i forbindelse med kvalitetssikring av testament, eller håndtering av begravelse og arveoppgjør.

Du kan kontakte oss i chat eller på e-post for hjelp eller spørsmål.

Arvekontoret, Storgata 33a, 0184 Oslo.

Kontakt oss: kontakt@arv.no

Hvem er vi?

André Gresmo Johansen

Rikke Westgård

Jan Olav Ryfetten

Morten Molin Wang

Samarbeidspartnere

Jølstad er et begravelsesbyrå med kontorer flere steder i landet. Alle byråene betjenes av medarbeidere med god lokalkunnskap, og det legges stor vekt på tilrettelegging for familienes individuelle behov og ønsker.

Arvespesialisten AS bistår ved gjennomføring av private skifter av dødsbo (arveoppgjør).

Bistanden omfatter alle praktiske oppgaver knyttet til skiftet og skifteprosessen. Blant annet

  • dialog med banker og forsikringsselskaper mv for å få oversikt over dødsboets verdier,
  • bistand til å få gjennomført utestående skatteoppgjør for avdøde,
  • kommunikasjon med tingrett og andre private og offentlige instanser,
  • samt utarbeidelse av boregnskap med oversikt over fordeling av verdier mellom arvingene.

Arvespesialisten AS kan også gi råd knyttet til ektepakt, testament og fremtidsfullmakt. Selskapet kan videre formidle gode tjenester innenfor eiendomsmegling, vask og tømming av bolig, taksering av innbo og løsøre, samt juridisk bistand der dette måtte være behov.

Arvespesialisten er landets mest erfarne private tilbyder av slike tjenester og kan tilby gunstige priser.

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS er en totalleverandør av advokattjenester og yter teambasert juridisk bistand til så vel privatpersoner som bedrifter i hele Norge.