Logg inn
Skriv ditt testament for 499,-

Brukervilkår

Se også våre personvernsvilkår.

Brukervilkår

1. Innledning

Arv.no er en tjeneste som tilbys av Arvekontoret AS, org.nr. 918 410716, heretter også «arv.no», «vi», «vår» eller «oss». Vi er en leverandør av en teknisk plattform som hjelper brukeren med utforming av dokumenter (heretter«dokumentplattform»). Vi tilbyr ikke juridisk rådgivning.

Denne siden forklarer vilkårene for bruk av vår tjeneste, og inneholder viktig informasjon om dine juridiske rettigheter og plikter. Ved å bruke vår dokumentplattform arv.no, godtar du disse vilkårene. 

Du er selv ansvarlig for innholdet i ditt testament og at det oppfyllertil enhver tid gjeldende lover og regler.

 

2. Vilkår for å bruke tjenesten

Les denne brukeravtalen nøye. Den inneholder informasjon om dine juridiske rettigheter, og dekker områder som behandling av personopplysninger, ansvarsbegrensninger og løsning av eventuelle tvister.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om innholdet i avtalen.

For å kunne bruke eller få tilgang til vår dokumentplattform arv.no må du godta vilkårene i denne avtalen. Dette innebærer at du også godtar at vi behandler dine personopplysninger, slik denne behandlingen er beskrevet i vår personvernerklæring.

 

3. Bruker av tjenestene

3.1. Tilgang til tjenesten

For å bruke tjenestene, må du registrere deg som bruker. Ved fullført registrering får du en egen brukerprofil («din profil») som tilhører deg personlig.

Du er ansvarlig for brukerprofilen og all aktivitet på den.

3.2. Bevar kontoens trygghet

Vennligst beskytt brukerprofilen din og sørg for at andre ikke har tilgang til brukernavnet eller passordet ditt. Du er alene ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten og sikkerheten til ditt passord.

Vi er ikke ansvarlig for handlinger eller mangler på brukerens side i forbindelse med brukerprofilen din. Du må varsle oss øyeblikkelig hvis du vet eller har noen grunn til å mistenke at brukerprofilen eller passordet ditt er blitt stjålet, eller det på annen måte foreligger faktisk eller mistenkt uautorisert bruk av brukerprofilen din.

 

4. Brukerinnhold

4.1 Hvordan brukerinnholdet blir til

Når du er logget inn på din brukerprofil har du tilgang til dokumentplattformen arv.no, og til den såkalte «testamentbyggeren».

Testamentbyggeren er et automatisert verktøy som på bakgrunn av dine opplysninger og valg oppstiller et forslag til testament. Dette er ikke et gyldig testament. For at testamentet skal bli gyldig må du laste det ned og deretter skrive det ut for signatur fra testator og vitner. For nærmere informasjon om hva som skal til for at testamentet skal bli gyldig vises det til arveloven.

4.2 Brukerinnholdet kan lagres på din bruker

Ditt brukerinnhold forblir ditt, og du kan velge om det skal lagres på brukeren. Ved senere innlogging på din brukerprofil vil du da kunne gå inn i testamentbyggeren og fortsette eller endre på et tidligere påbegynt eller ferdigstilt testament. Ved endringer er det viktig å overholde lovverkets krav til signatur fra vitner for at testamentet fortsatt skal være gyldig.  

Du kan når som helst slette din bruker med tilhørende data. Det henvises til personvernerklæringen for mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger.

5. Bruk av tjenester og tilgjengelighet

Selv om vi bruker rimelige anstrengelser for å holde tjenestene tilgjengelige til enhver tid, kan det hende at tjenestene ikke er tilgjengelige fra tid til annen på grunn av omstendigheter slik som planlagt vedlikehold eller hendelser utenfor vår kontroll. Du forstår og samtykker i at det kan være avbrudd i tjenestene og / eller bruk av og / eller tilgang til din profil på grunn av slike omstendigheter.

 

6. Betaling

Eventuell betaling for bruk av våre tjenester gjennomføres ved med den løsningen du selv velger. Det kan være gjennom nettbank ved betaling medBankID, Vipps eller andre betalingsformer som vi har tilgjengelig til enhver tid.

Vi har rett til å suspendere våre tjenester på grunn av manglendebetaling når som helst.

 

7. Angrerett

Når du som forbruker inngår avtale med advokat ved hjelp av fjernkommunikasjon eller utenfor advokatens kontor, kan du som forbruker uten begrunnelse si opp avtalen. Fristen for å bruke angreretten er 14 dager fra dagen etter at avtalen ble inngått. Du kan bruke angreretten ved å gi beskjed om dette innen 14 dager fra dagen etter avtalen ble inngått. Advokaten må få skriftlig beskjed om dette.

Angrerett gjelder ikke etter at oppdraget er fullført, forutsatt atdu som forbruker uttrykkelig har samtykket til oppstart av oppdraget før utløpet av angrefristen på 14 dager, og har erkjent at det ikke er angrerett etter at tjenesten er fullført.

Forbruker som benytter seg av angreretten etter å uttrykkelig ha anmodet advokaten om å starte oppdraget før angrefristen er gått ut og før oppdraget er fullført, må betale et rimelig vederlag for den delen av oppdraget som er levert frem til tidspunkt for bruk av angreretten. I praksis betyr dette betaling for medgått tid.

 

8. Sikkerhet og konfidensialitet

 Arv.no sikrer at personopplysninger ikke blir delt med noen uten ditt samtykke.

7.1 Driftssikkerhet

 Tilgang til server og sikkerhetshåndtering er begrenset til et antall navngitte personer innenfor vår kontroll. Alt personell med tilgang er bundet av fortrolighetsavtaler.

7.2 Datasenter og nettverkssikkerhet

All kommunikasjon med serverne våre er kryptert ved å bruke bransjestandard HTTPS over offentlige nettverk for å sikre trafikk mellom brukere og våre tjenester.

7.3 Søknadssikkerhet

 Vi tester jevnlig mot sikkerhetstrusler og utfører interne sikkerhetsrevisjoner for å søke etter sårbarheter.

 

9. Immaterielle rettigheter

Arv.no er beskyttet av norsk åndsverklov.

Vi innehar alle immaterielle rettigheter relatert til våre tjenester.Dette inkluderer, men er ikke begrenset til programvare og kildekode, samt rett til patenter, designrettigheter og varemerker.

Ingenting i denne avtalen skal tolkes som en overføring av slike rettigheter til brukeren eller andre.

10. Personopplysninger

Det er utarbeidet en egen personvernerklæring som inngår i denne brukeravtalen, se punkt 2 over.

Når du samtykker til denne brukeravtalen samtykker du samtidig til innholdet i personvernerklæringen og at vi kan behandle dine personopplysninger slik som beskrevet der.

 

11. Arv.no gir ikke juridisk rådgivning

Vi er en leverandør av en teknisk plattform, og vi tilbyr ikke juridiskrådgivning. Vi henviser til samarbeidende advokat(er).

10.1 Testamentbyggeren innebærer ikkejuridisk rådgivning

Bruk av testamentbyggeren eller deler av tjenestene våre kan bidra til at det dannes juridiske dokumenter, herunder et testament. Forslaget til testament som kommer fra testamentbyggeren er derimot ikke et gyldig testament.Du står selv ansvarlig for innholdet, og at testamentet er i overenstemmelse med en til enhver tid gjeldende lovgivning. Videre er du selv ansvarlig for at testamentet gjøres gyldig. Vi anbefaler at du konsulterer en advokat hvis du har behov for juridisk rådgivning.

 

12. Elektronisk kommunikasjon

 Ved å bruke tjenestene godtar du å motta visse beskjeder i forbindelse med tjenestene. Du samtykker til at all kommunikasjon mellom oss skjer ved hjelp av elektroniske midler, enten du bruker tjenestene eller sender oss e-post. For kontraktsmessige formål samtykker du til (i) å motta kommunikasjon fra oss i elektronisk form; og (ii) samtykker til at alle tjenestevilkår, avtaler, kunngjøringer, og annen kommunikasjon som vi gir deg elektronisk sidestilles med en skriftlig papirkopi av samme kommunikasjon.

 

13. Avtalens opphør

 Bruken av tjenester avsluttes når du selv ønsker det.

 Så lenge du har en brukerkonto, og det ikke er gitt beskjed om noe annet, vil avtaleforholdet bestå. Du kan når som helst si opp avtalen. Dette gjør du ved å slette din bruker eller gi oss beskjed via kundeservice. Hvis avtalen med oss blir sagt opp, vil du ikke lenger ha tilgang til bruk av tjenesten. Som utgangspunkt må man opprette en ny bruker dersom du på nytt ønsker å ta i bruk tjenesten.

 Du erkjenner og samtykker i at vi kan avslutte brukerkontoen din når som helst dersom det foreligger brudd på denne brukeravtalen. Dette vil kunne innebære sletting av ditt brukerinnhold. Du samtykker i at vi ikke vil være ansvarlig overfor deg for slik fjerning.

 

14. Ansvarsfraskrivelse

 Hvis det skulle oppstå et krav eller en  tvist som et resultat av at du bruker arv.no sine tjenester, er vårt økonomiske ansvar kun aktuelt dersom Arv.no opptrer uaktsom tog vårt økonomiske ansvar er begrenset til den sum som måtte være betalt av Bruker til Arv.no

 

I tillegg gjelder følgende:

 14.1 I tilfelle tvist om testament og dets innhold

 Arv.no er ikke ansvarlig for resultatet ved bruken av våre tjenester, herunder innholdet i et testament og om det juridisk er i overenstemmelse med til enhver tid gjeldende lovgivning.

 Testament som er utarbeidet ved hjelp av testamentbyggeren regnes som brukerinnhold som du selv står ansvarlig for.

 Vi fraskriver oss alt ansvar relatert til brukerinnhold, inkludert unøyaktighet, juridiske eller faktiske feil, uanstendighet mv.

14.2 I tilfelle tvist med andre

 Vi er ikke å regne som part i tilfelle det oppstår tvist mellom deg og andre personer som følge av bruken av våre tjenester.

14.3 Intet ansvar for tap av data

 
Vi er ikke ansvarlig for eventuelle data som går tapt.

 

15. Endringer i denne brukeravtalen

 Du vil bli varslet om større endringer i vilkårene. Du har ansvaret for å gjennomgå vilkårene og å holde deg informert om endringer.

16. Støtte

 Skulle det oppstå et problem eller være spørsmål ved tjenesten, er vi klare til å svare på spørsmålene dine via e-post. Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig. E-post sender du til kontakt@arv.no.