Skriv ditt testament på 5 minutter

Personvernerklæring for Arv.no


Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Arv.no samler inn og bruker personopplysninger ihht. Personopplysningsloven, herunder EU-forordning 2016/679 (General Data Protection Regulation), heretter kalt «GDPR-forordningen».


Arv.no er en tjeneste eid av Arvekontoret AS, org.nr: 918 410 716.

Vår postadresse er Vårveien 1, 1407 Vinterbro.


Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne personvernerklæringen uten forvarsel. Datoen for den siste versjonen vil alltid stå her og det er den til enhver tid sist oppdaterte personvernerklæringen som gjelder.

Dato for siste oppdatering: 16. Juli 2020.


Innholdsfortegnelse

 • Behandlingsansvarlig
 • Nettbasert behandling av personopplysninger
 • Personopplysninger
 • Informasjonskapsler og Webanalyse
 • Utlevering av opplysninger til tredjeparter
 • Informasjonssikkerhet
 • Saksbehandling og arkiv
 • Rettigheter
 • Innsyn og retting
 • Oppbevaring og sletting
 • Kontaktinformasjon

1. Behandlingsansvarlig

Arv.no (heretter Selskapet), ved styrets leder, er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (GDPR-forordningens artikkel 14) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (GDPR-forordningens artikkel 12-13).

2. Nettbasert behandling av personopplysninger

Styrets leder har det daglige ansvaret for selskapets nettbaserte behandlinger av personopplysninger, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, benytte deletjenester osv. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun selskapet som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom selskapet og eventuelle leverandører regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.Personopplysninger

Personopplysningene behandles av nettstedets administrasjon og brukeren selv.

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan kunder navigerer på siden.

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med bruk av tjenesten via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.

Informasjon om navn, adresse, telefon og e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.Informasjonskapsler og Webanalyse

For informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler (cookies) og webanalyse, se arv.no/informasjonskapsler.

3. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere:

Lexolve Saas-løsning: Det er i tjenesten Lexolve, eid av Lawbotics AS, bruker oppretter og lager sitt testament. Lexolve sine personopplysningsvilkår vil gjelde: https://www.lexolve.com/privacy-policy. Et begrenset antall ansatte i Tjenesten får tilgang på opplysningene du oppgir, med navn, e-post, og påbegynt eller utfylt testament.

Mailchimp

Vi bruker tjenesten MailChimp for påmelding og utsending av våre nyhetsbrev. MailChimp sine personopplysningsvilkår vil gjelde. Vi får tilgang til ditt navn og din epost. Denne informasjonen er kun tilgjengelig for et begrenset antall ansatte og tilgangen er passordbeskyttet med to-steg verifisering. Du kan når som helst slette deg selv fra listen ved å følge en link i nyhetsbrevet. Vi vil da ikke lenger ha tilgang til ditt navn og din epost. Du kan også sende oss en epost og vi vil slette deg fra listen: morten@arv.no. Dersom du benytter tjenesten og godkjenner at vi kan kontakte deg vedrørende innspill til videre utvikling av tjenestene vi tilbyr på Arv.no, vil epostadressen din lagres i Mailchimp.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Saksbehandling og arkiv

Det er Lexolve (se beskrivelse under «Utlevering av opplysninger til tredjeparter) som sitter med brukerinformasjon. Tjenesten forbeholder seg retten til å flytte brukerdata oppgitt hos Lexolve, over til eget saksbehandlersystem. Dette forutsetter samtykke og skjer i forbindelse med hensiktsmessig utvikling av tjenesten. Det gjelder e-post adresse og navn. Selskapets leder følger opp at den faktiske saksbehandlingen er i samsvar med rutinene.


4. Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter GDPR-forordningens artikkel 15. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Innsyn og retting

GDPR-forordningens artikkel 15 stiller krav om din rett til innsyn i vår behandling av personopplysninger og de opplysninger som er registrert om deg. Krav om retting eller innsyn kan fås ved å sende en mail til morten@arv.no

Oppbevaring og sletting

I henhold til GDPR-forordningens artikkel 17 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Vi lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

5. Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting, sletting, eller andre henvendelser om vårt personvern kan sendes skriftlig til følgende adresse:

kontakt@arv.no

Arv.no
Vårveien 1,
1407 Vinterbro