Logg inn
Vil hjelper deg med testament og fremtidsfullmakt

Personvernerklæring for Arv.no

Arv.no er opptatt av trygg behandling av dine personopplysninger og et godt personvern. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan arv.no samler inn og behandler dine personopplysninger. Arv.no er en tjeneste eid av Arvekontoret AS, organisasjonsnummer 918 410 716. Vår adresse er Gladengveien 15B, 0661 Oslo.

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne personvernerklæringen uten forvarsel. Datoen for den siste versjonen vil alltid stå her og det er den til enhver tid sist oppdaterte personvernerklæringen som gjelder.

Dato for siste oppdatering er 29. november 2020.9. august 2023.

1. Personvern

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte.

Arvekontoret AS er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette.

Når du inngår brukeravtale med oss og lager et testament eller fremtidsfullmakt behandler vi personopplysninger om deg. Denne behandlingen skjer i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og personvernforordningen (GDPR).

Nedenfor finner du mer informasjon om vår behandling av personopplysningene og hvilke rettigheter du har knyttet til dette. Du finner mer informasjon om personvern på Datatilsynets nettsider.

2. Behandlingsansvarlig hos Arvekontoret AS

Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er Arvekontoret AS (org.nr. 918 410 716).

Postadressen er Arvekontoret AS, Gladengveien 15B, 0661 Oslo. Epostadressen er kontakt@arv.no.

3. Når samler tjenesten arv.no inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger om deg i følgende tilfeller:

Du oppgir opplysninger om deg selv ved å lage et testament eller en fremtidsfullmakt

Du har sendt oss en henvendelse eller klage

Du abonnerer på vårt nyhetsbrev eller mottar markedsføring fra oss

Du har bestilt foredrag eller veiledningsmateriell

Du besøker vår hjemmeside www.arv.no

Du kontakter oss

Du logger på din profil

Du benytter fordeler i vårt fordelsprogram

4. Hvorfor samler vi inn personopplysninger om deg?

Når du inngår avtale med oss må vi ha personopplysninger om deg for at vi skal kunne utføre nødvendige oppgaver knyttet til ditt kundeforhold og for at vi skal kunne tilby deg den servicen du forventer.

Vi bruker personopplysningene til ulike formål som gjennomgås i det følgende.

4.1 Levere tjenester og saksbehandling

Vi behandler personopplysninger for å levere tjenester til deg knyttet til avtalen du har med oss. Dette innebærer å behandle personopplysninger for å utføre oppgaver som for eksempel kundeetablering, avregning, fakturering, betaling, innfordring, sende ut informasjon, kundeservice, rapportering og regnskap. Denne behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av avtalen(e) du har inngått med oss.

Vi benytter e-post for å utføre våre arbeidsoppgaver.  Dersom henvendelsen inneholder eller saksbehandlingen avdekker særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav a (samtykke) eller bokstav f (behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav).

4.2 Markedsføring

Når du inngår avtale med oss vil vi be om ditt samtykke til å motta direkte markedsføring. Slik direkte markedsføring omfatter kontakt fra oss via e-post, SMS og sosiale medier. Dette gjør at vi kan sende deg gode tilbud fra oss og våre samarbeidspartnere.

For å motta slik markedsføring må du gi et aktivt samtykke. I utgangspunktet er du ikke meldt på denne ordningen. Samtykket kan enkelt trekkes tilbake via din profil eller ved å kontakte oss.

Vi gir ikke dine opplysninger videre til selskapene vi samarbeider med, med mindre dette er avtalt med deg på forhånd, eller du gir et særskilt samtykke til dette.

4.3 Database

Ved eksplisitt samtykke kan Arvekontoret AS lagre et uferdig, eller ferdig utfylt testament eller fremtidsfullmakt. Dette er for å gi deg som kunde en anledning til å komme tilbake til testamentet eller fullmakten ved en senere anledning.

Det lagrede testamentet eller fremtidsfullmakten kan hentes frem igjen for å gjøre endringer, ta utskrift, mv.

Vi tilbyr foreløpig ikke å lagre gyldige (signerte) testamenter eller fremtidsfullmakter.

Dersom lagring av gyldige (signerte) testamenter eller fremtidsfullmakter inkluderes i tjenesten senere, vil også personvernerklæringen oppdateres på dette punkt.

4.4 Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Noen av informasjonskapslene er nødvendige for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere. Arvekontoret AS vil dessuten i fremtiden bruke informasjonskapsler for å analysere bruken av våre nettsider.

Arv.no benytter følgende cookies:

4.4.1 UserHasActiveForm

Inneholder ID til aktivt skjema og brukes for å rute deg tilbake til aktivt skjema ved et ev. tidsavbrudd.

4.4.2 Cult

Inneholder ditt valgte språk. Språkverdi hentes fra innstilling i nettleseren din, men du kan overstyre valg av språk direkte i tjenesten.

4.4.3 ReadCookieInfo

Benyttes for å vite om du har godkjent bruk av informasjonskapsler tidligere. Hvis ReadCookieInfo ikke finnes på din datamaskin, vil du få spørsmål om å godkjenne bruk av informasjonskapsler når du laster inn skjemaløsningen i nettleseren.

4.4.4 ASP.NET_SessionId

Denne informasjonskapselen blir opprettet av ASP.NET-rammeverket for å lagre en unik identifikator for din brukersesjon og utløper når du avslutter nettleserøkten. Skjemaløsningen er avhengig av denne informasjonskapselen for å fungere.

4.5 Formålet ved bruk av cookies

Aktiviteter som benytter cookies utføres på grunnlag av en interesseavveining. Interesseavveiningen tar hensyn til dine rettigheter knyttet til personvern, samtidig som vi vektlegger vår mulighet til å kunne tilby deg best mulige tjenester og service.

4.5.1 Statistikk fra webserver

Arvekontoret AS benytter logger fra vår webserver for å skape statistikk over besøk påvåre nettsider. Denne statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår. Informasjonen inneholder forskjellige variabler, som hvilken side du har besøkt, dato og tidspunkt for besøk samt teknisk informasjon om enheten din.

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på våre nettsider.

4.5.2 Forbedring av forretningsprosesser

Vi behandler opplysninger om deg og ditt kundeforhold for å bedre forstå markedene vi opererer i og for å forbedre tjenestene og produktene vi tilbyr våre kunder. Grunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger er en interesseavveining, hvor vi mener at aktiviteten bidrar til en effektiv drift av selskapet og best mulige betingelser for våre kunder.

4.5.3 Intern analyse av kundebevegelser

Vi behandler opplysninger om deg for å analysere bevegelser i kundeporteføljen på et overordnet nivå, slik at vi kan forbedre kundehåndteringen og utføre mer relevante salgs- og markedsføringstiltak. Denne behandlingen baserer seg på en interesseavveining hvor muligheten til optimal forretningsdrift og best mulige avtalevilkår for kundene er vektlagt.

4.6 Særlig om lokal lagring

Arvekontoret.no benytter også lokal lagring (localStorage). Informasjonskapsler og lokal lagring tjener forskjellige formål. Informasjonskapsler benyttes hovedsakelig for å lese nettsiden og utløper når brukeren avslutter nettleserøkten. Lokal lagring lagrer data uten utløpsdato. Disse dataene varer til og med mellom besøk og etter at nettleseren har stengt.

Arvekontoret.no lagrer slik brukerdata ved lokal lagring blant annet for å bevare fremdriften i testament- og fullmaktsbyggeren og endringer på din side. Data som er lokalt lagret, kan slettes ved å tømme nettleserbufferen og lokalt lagrede data.

5. Dine rettigheter

Du har etter Personopplysningsloven en rekke rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Har du spørsmål om dine rettigheter kan de rettes til oss, se kontaktinformasjon i punkt 2 over. Vi vil besvare din forespørsel så raskt som mulig.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte din identitet eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss.

I det følgende gjennomgås dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg:

5.1 Rett til innsyn

Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi har om deg. Rett til korrigering: Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet.

5.2 Rett til sletting

Du har rett til å få slettet personopplysninger om deg.

5.3 Rett til innsigelse

Du har rett til å rette innsigelse mot behandlingen av personopplysningene dine. For eksempel hvor behandlingen ikke er strengt nødvendig for å overholde tjenesteavtalen med deg, eller hvor behandlingen vår ikke er pålagt oss gjennom bestemmelser i lov eller forskrift.

5.3 Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert eller overført personopplysningene du har gitt til oss, og du kan få personopplysningene utlevert i en strukturert og alminnelig anvendbar form.

5.4 Klage

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter, har du rett til å klage til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo, eller postkasse@datatilsynet.no.

Datatilsynet oppfordrer deg til først å klage direkte til oss, slik at vi kan uttale oss om saken før Datatilsynet behandler den.