Logg inn
Vil hjelper deg med testament og fremtidsfullmakt

En liten gave kan utgjøre en stor forskjell

29/1/2021
Foto:
For at mindre organisasjoner skal opprettholde sitt daglige arbeid for et bedre samfunn, er givergleden helt essensiell. Derfor ønsker Aktiv mot kreft å være en del av arv.no.

– For oss er det først og fremst viktig at vi henvender oss til mennesker på en riktig og sympatisk måte. Når vi ønsker økonomisk hjelp fordi vi har et sterkt engasjement til å hjelpe andre, må vi evne å formidle vårt arbeid samtidig som vi har en fin fremtoning. Det opplever vi at arv.no kan hjelpe oss med, sier daglig leder i Aktiv mot kreft, Helle Aanesen.

Sammen med Grete Waitz stiftet Helle Aanesen Aktiv mot kreft i 2007. Med et brennende ønske om å inkludere trening i kreftbehandlingen har stiftelsen aldri sett seg tilbake og er i dag en viktig stemme og aktør i behandlingsmetodene mot kreft. Dessverre døde Grete Waitz i 2011 og fikk bare oppleve starten på den påvirkning organisasjonen skulle vise seg å få for pasienter som gjennomgår kreftbehandling på norske sykehus. Men navnet og innsatsen hennes vil for alltid være knyttet til Aktiv mot krefts navn og virke.

Helle Aanesen, Aktiv mot kref


En arena for motivasjon

Helle Aanesen har helt siden starten vært daglig leder i Aktiv mot kreft. At trening og fysisk aktivitet nå begynner å anses som en viktig del av kreftbehandlingen, trekker hun frem som en av de viktigste gjennomslagene stiftelsen har bidratt til. Midlene Aktiv mot kreft har samlet inn har i hovedsak gått til å legge til rette for fysisk aktivitet for kreftpasienter før, under og etter behandling, samt til forskning på dette området.

– Siden 2008 har vi etablert Pusterom på 16 forskjellige sykehus i Norge. Et Pusterom er et tilrettelagt treningssenter for kreftpasienter som tilbyr tilpasset trening i trygge rammer og med kyndig veiledning. Vi vet at fysisk aktivitet bidrar til bedre behandlingsresultat og reduserer bivirkninger samt risiko for følgesykdommer og senskader. Derfor vil vi fortsette vårt arbeid med å få trening inn som del av standard kreftbehandling i Norge og internasjonalt.
– Trening bidrar ikke bare til bedre fysisk helse, men også til økt mentalt velvære. Vi ser at Pusterommene blir viktige sosiale møteplasser som bidrar til glede, håp, økt mestringsfølelse og nye vennskap i en ellers utfordrende periode i livet. Når vi opplever hvilken effekt Pusterommene har på mennesker, så er det ingen tvil om at vi ønsker å bidra til at alle landets kreftsykehus får Pusterom, understreker Helle Aanesen.    


En forbilledlig døråpner

Det har gått 13 år siden Aktiv mot kreft ble stiftet ved at Grete Waitz og Helle Aanesen betalte 50.000 hver av egen lomme for å etablere stiftelsen med nødvendig stiftelseskapital. Siden den gang har stiftelsen samlet inn og gitt nesten 200 millioner til sine formål.

- Det har vært et intenst arbeid, men med Grete Waitz som en av stifterne fikk Aktiv mot kreft umiddelbart både troverdighet og oppmerksomhet. Grete var en fantastisk døråpner som alle gjerne ville møte, og hun hadde enorm appell både i inn- og utland. Hennes hovedsponsor gjennom alle år, adidas, ble også vår hovedsponsor de første 10 årene, forteller Helle Aanesen. Grete Waitz var en verdensstjerne med et stort og varmt hjerte for andre mennesker og hun var helt uvurderlig for stiftelsens arbeid de første årene.

Til tross for at mange kjenner til Aktiv mot kreft, påpeker grunnleggeren at de ofte blir forvekslet med Kreftforeningen. Selv om hun bare har lovord å si om Kreftforeningen, innrømmer hun at forvekslingen har sin pris.

– Aktiv mot kreft er ikke en del av Kreftforeningen, det er noe vi må påpeke ofte. Det hender at vi mottar hyggelige tilbakemeldinger fra mennesker som har benyttet våre tilbud, etterfulgt av at de har gitt en gave til Kreftforeningen som takk.
– Aktiv mot kreft har valgt å være en liten stiftelse med et veldig tydelig formål; å få trening inn som del av kreftbehandlingen. Dette var en nisje Kreftforeningen ikke hadde fokus på da vi etablerte Aktiv mot kreft i 2007, så vi utfyller hverandre godt og bidrar begge til det beste for landets kreftpasienter. Vi er tre ansatte i Aktiv mot kreft og trives godt som en liten og aktiv aktør med fullt fokus på formålet vårt.
Vårt motto er: Høy puls for en god sak!


Håper på mer giverglede

Aktiv mot kreft synes arv.no tilbyr et veldig godt verktøy for folk flest som ønsker ryddighet og forutsigbarhet for sine arvinger ved å skrive testamente.  

– Det er veldig gledelig om nordmenn med økonomisk anledning velger å gi noe av sin arv til veldedige formål. Arv.no tilrettelegger for dette på en enkel måte samtidig som de gir informasjon om de ulike veldedige formålene de kan gi en testamentarisk gave til.  For Aktiv mot kreft betyr det at testator kan bli bedre kjent med arbeidet vårt. Vi håper og tror nordmenn ser verdien av det arbeidet norske organisasjoner gjør og at de vil være med på å gjøre en forskjell.
- For Aktiv mot kreft vil testamentariske gaver utgjøre en ny inntektskilde som vil gjøre en stor forskjell for norske kreftpasienter, avslutter Helle Aanesen.Del gjerne