Logg inn
Vil hjelper deg med testament og fremtidsfullmakt

Da Kjell og Lillian døde gikk arven til CatoSenteret

11/1/2022
I 2018 tikket det inn en gave til Catosenteret. Bak pengene var det to personer som brant for lokalsamfunnet til det siste.
Foto:

– Å få denne gaven fra dem er utrolig hyggelig. De bodde i vårt nærmiljø og har sett hva CatoSenteret har betydd for mange. Derfor varmer det ekstra at de har sett på oss som et godt sted å etterlate arven sin. Denne gaven gir oss mulighet til å videreutvikle senteret til beste for brukerne, sier Jan Egil Nordvik, administrerende direktør ved CatoSenteret.

Lillian og Kjell

Bak denne historien er det to personer som virkelig brant for lokalsamfunnet i Vestby. Deres gave vil leve videre etter deres død og komme brukerne på CatoSenteret til gode i form av et nybygg som vil stå ferdig i 2021.

Lillian og Kjell var to sjeldne mennesker med et stort engasjement og personlige bidrag i lokalmiljøet. Kjell var aktiv politiker gjennom mange år og har bidratt til at Vestby kommune har blomstret og utviklet seg til et attraktiv sted både for virksomheter og privatpersoner. Lillian beskrives som en sjelden blomst. Hun hadde en lidenskap for kulturlivet, særlig innen litteratur og historie, og var i alle år aktivt med i historielaget. Hun var en omsorgsfull og inkluderende dame med et stort hjerte for alle. Særlig for dem som slet og ikke hadde det så bra. Det bidro kanskje til deres beslutning om at den dagen de gikk bort, skulle arven de hadde bygd opp gjennom et nøkternt liv gå til noen som trengte det, som brukerne på CatoSenteret.  

Paret hadde ikke barn og etter et langt liv sammen, måtte de diskutere hva de skulle gjøre med verdiene sine etter at de døde. CatoSenteret ble vurdert som et godt valg fordi der ville pengene gå til brukere som trenger rehabilitering for å komme tilbake til aktive liv etter alvorlige skader og lang tids sykdom.

– For oss som en privat og ikke-kommersiell stiftelse, med få bein å stå på økonomisk, er gaver veldig viktige for å utvikle senteret. Vi kan ikke be om ekstra midler fra staten utover det vi får gjennom driftsavtaler med våre oppdragsgivere i Helse Sør-Øst, ei heller kan vi gå til investorer som kan investere i form av aksjer. Derfor betyr denne arven så enormt mye for oss, sier lederen.

Ekteparet var opptatt av at gaven skulle komme brukerne til gode, så det har hele tiden vært klart at pengene skal gå til utvikling av senteret.

– Vi har brukt litt av gaven til å renovere en egen ungdomsstue for de unge, og nå setter vi også i gang med byggingen av et nytt tilbygg som vil gi et enda bedre tilbud og øke kvaliteten på våre tjenester for brukerne. Vi ønsker på denne måten å hedre Lillian og Kjell sitt minne og synes det er fint å kunne bevare historien etter dem i noe konkret som dette bygget, sier Nordvik.

Gjennom Arv.no kan du skrive ditt testament, og du kan tilgodese en organisasjon om du ønsker.Del gjerne