Logg inn
Vil hjelper deg med testament og fremtidsfullmakt

Planlegge egen begravelse

13/8/2023
Det er ikke helt uvanlig å gjøre seg tanker om sin egen begravelse. Jeg har mange ganger hørt noen si "å, denne sangen vil jeg ha i min begravelse".‍
Foto:

Forfatter: Jølstad Begravelsesbyrå

Det er ikke helt uvanlig å gjøre seg tanker om sin egen begravelse. Jeg har mange ganger hørt noen si "å, denne sangen vil jeg ha i min begravelse".


I Jølstad har vi inngått mange forhåndsavtaler med personer som har beskrevet hvordan de ønsker at begravelsen skal foregå. Noen har også betalt inn et beløp som helt eller delvis skal dekke kostnadene når den tiden kommer.

Det kan være ulike årsaker til å velge å planlegge sin egen begravelse. Noen vil spare sine nærmeste for å måtte ta vanskelige valg eller pådra seg økonomiske forpliktelser. Andre har kanskje flere familieforhold, og ønsker å dempe et mulig konfliktnivå blant de som er tilbake. Kanskje er det ingen nære som det er naturlig at vil påta seg ansvaret.

For noen handler det om å ønske å ha kontroll både over livet og over avskjeden, og å vite at alt er i orden og blir tatt hånd om.

Andre vil kanskje si at begravelsen er en avskjedsseremoni for de som er igjen og som sørger. Mange vil nok tenke at de overlater til den som skal ordne med begravelsen å bestemme hvordan den skal være.

Hva sier så Gravferdsloven om hvem som skal bestemme over begravelsen?

"Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert."

Videre står det: "Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske."

Ifølge loven er det altså opp til den som sørger for begravelsen å bestemme hvordan den skal være, så lenge vedkommende ikke bestiller kremasjon dersom det var imot avdødes ønske.

Hva med å beskrive ønsker for begravelse i et tinglyst testament?

Det er to utfordringer med dette: For det første får arvingene ikke tilgang til testamentet før dødsfallet er meldt, og det kan gå for lang tid i forhold til 10-dagersfristen for når begravelse/kremasjon skal finne sted.

For det andre er det som står om ønsker for begravelse i testamentet ikke juridisk bindende for den som skal sørge for gravferden.

Hva er det da hensiktsmessig å gjøre dersom du har ønsker for egen gravferd?

Vi anbefaler at du skriver ned dine ønsker, enten på et ark eller i byråets planlegger "Min egen begravelse".

For at dine ønsker skal bli kjent når du går bort, er det viktig at du informerer én eller flere du stoler på om hvor ønskene er oppbevart, eventuelt gir vedkommende kopi av det du har skrevet eller tilgang til planleggeren hos byrået.

Hvor mye eller lite du skal notere er helt opp til deg. Kanskje ønsker du en spesiell farge på blomstene, dødsannonse i en spesiell avis, kistebegravelse istedenfor kremasjon, et spesielt musikkstykke eller en sang. Kanskje er det et bilde du syns ville passe på programmet, eller kanskje det er et sted du ville likt at det ble holdt minnesamvær.

Skriftlige ønsker er heller ikke juridisk bindende for den som er ansvarlig for gravferden, men de fleste vil føle et moralsk ansvar for å etterkomme ønskene så langt det er praktisk mulig. Den som skal sørge for begravelsen vil sannsynligvis være takknemlig for at du har formidlet hva du ønsker, slik at det blir enklere å ta avgjørelser når dagen kommer og begravelsen skal forberedes og gjennomføres.

Del gjerne