Logg inn
Vil hjelper deg med testament og fremtidsfullmakt

Arv.no endrer praksis med gratis testament

14/6/2022
Foto:

Fra 1. mars har arv.no valgt å ta Kr. 499,- inkludert mva for opprettelse av testamenter på arv.no. Dersom testator velger å gi en arvegave på kr. 5000,- eller mer til et godt formål som deltar på av.no er det fremdeles gratis å opprette testament. Årsak til at vi velger å gå bort fra generell praksis med gratis testament er enkelt og greit at folk er skeptiske til ting som er gratis. Prisen er uansett svært lav, nærmest symbolsk. Vi håper også at dette vil være et insentiv til å gi en arvegave.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for organisasjoner her.

Del gjerne