Logg inn
Vil hjelper deg med testament og fremtidsfullmakt

En gave på vei tilbake i livet

2/2/2021
Foto:
Mange mennesker får livet sitt snudd opp ned og må gjennomgå omfattende rehabilitering på norske sykehus hvert år. Men hva venter dem når de blir skrevet ut og de skal tilbake til samfunnet?


– Svaret på det er veldig varierende, men vi kan si noe om de utfordringene som står i kø for pasienter som har vært utsatte for alvorlige skader og har mistet sentrale bevegelsesfunksjoner. For mange av disse menneskene vil bli møtt med en forståelse av at de ikke har den samme nytteverdien og at det er naturlig at de skal være uføretrygdet resten av livet, sier daglig leder i Sunnaasstiftelsen, Marianne Holth Dybwad.
Marianne Holth Dybwad, daglig leder Sunnasstiftelsen


Helt siden hun byttet ut hvit frakk på Sunnaas sykehus med ansvar for å bygge opp Sunnaasstiftelsen i 2008, har hun vært helt sentral i arbeidet med å få pasienter tilbake til samfunnet. Og hun er ikke redd for å komme med en advarende pekefinger til samfunnet som skal legge til rette for at disse menneskene igjen skal oppleve å være ressurspersoner.


Tabubelagte problemstillinger
– Vi har en tendens til å glemme at mennesker som for eksempel sitter i rullestol, eller har andre funksjonsnedsettelser, har akkurat de samme behovene som alle andre. De skal hjem til familiene sine, være mamma og pappa igjen, ha et sexliv, bidra på arbeidsplassen og tilfredsstille de samme menneskelige behovene som alle andre har.


– Da kan vi ikke ha fokus på hva de ikke kan, dette er mennesker med kompetanse og kunnskap som skal bidra på lik linje med alle andre. Dette er noe vi i Sunnaasstiftelsen jobber med hver dag, slik at tidligere pasienter ikke må kjempe en livslang kamp for å få den respekten de fortjener, forklarer hun.


Siden Sunnaasstiftelsen ble etablert har de realisert prosjekter for mer enn 80 millioner kroner i arbeidet med å hjelpe mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade med å mestre sin nye livssituasjon. Pengene har blant annet gått til innovasjon, forskning, pasientvelferd og aktivitet som ikke dekkes av offentlige bevilgninger for mennesker med rehabiliteringsbehov fra hele landet. Stiftelsen supplerer og understøtter således det offentlige tjenestetilbudet og er fremoverlent for å finne nye metoder som bedrer livskvaliteten til mennesker utsatt for alvorlig skade eller sykdom. Dybwad påpeker at Sunnaasstiftelsen ikke er en avkastningsstiftelse, men et stiftelse som er avhengige av eksterne midler for å realisere vårt formål om å gi bedre livskvalitet for personer utsatt for alvorlig skade eller sykdom.


– Når vi mottar gaver og midler så kan givere være helt trygge på at dette er midler som går direkte til noen som trenger det. Det er utrolig viktig for oss å få frem, og derfor synes vi arv.no har opprettet en fantastisk løsning som inkluderer og kanskje får andre til å huske på Sunnaasstiftelsens arbeid som verdifullt å tilgodese i et testamente, sier Holth Dybwad.


Mange blir overlatt til seg selv

Å møte mennesker som har en lignende opplevelse og har fått tilbake en normal hverdag er viktig for å bygge opp fremtidsutsikter og motivasjon. Derfor gjennomfører Sunnaasstiftelsen flere årlige arrangement i både inn- og utland hvor deltakerne kan møtes og dele erfaringer.


– Et reddet liv skal leves, men overgangen er naturligvis vanskelig - ikke umulig! På veien tilbake til hverdagen er det viktig å møte mennesker med de samme utfordringene, de samme behovene og de samme ønskene for fremtiden.

I møte med likepersoner ser vi masse humor, glede, ambisjoner og mot til å gjøre akkurat de samme tingene alle andre kan. Og da kan vi ikke fortelle dem hva de ikke kan gjøre, men heller utforske mulighetene for alt de kan gjøre, for de er mange.

Innovasjon og teknologiutvikling er viktig for å utforske mulighetene for økt selvstendighet og integrering i samfunnet for personer med funksjonsnedsettelser, påpeker Holth Dybwad.

Blant annet er forskning og utvikling VR-teknologi et spennende verktøy, i tillegg kan roboter få en langt viktigere rolle i rehabiliteringen i fremtiden, spår hun:

– Definitivt, det finnes ingen begrensninger, men utfordringen ligger i at dette er nytt og dyrt. Og når ingen andre vil ta regningen, da gjør vi det. Heldigvis jobber vi tett på mange dyktige og innovative teknologiselskaper som ser verdien i vårt arbeid. Og alle som gir oss en gave på veien skal være helt sikre på at de er med på å utgjøre en enorm forskjell for mennesker på vei tilbake i livet, avslutter den daglige lederen i Sunnaasstiftelsen.        


Del gjerne