Logg inn
Vil hjelper deg med testament og fremtidsfullmakt

Velkommen til nyhetsbrevet vårt

14/6/2022
Nyhetsbrevet du nå leser er det første i en serie med informasjon, nyheter og gode råd til organisasjoner, lag og foreninger som arbeider med inntekter fra arv. Eller de som planlegger å starte med denne typen arbeid.
Foto:

Velstandsøkningen i det norske samfunnet har vært formidabel på bare en generasjon. Store grupper i befolkningen er i en posisjon der de har mulighet til å gi tilbake til gode prosjekter i samfunnet. For mange barnløse er spørsmålet hvem som skal overta akkumulerte verdier gjennom et liv, ofte tuftet på en arv man selv en gang fikk. I noen land kommer så mye som 95% av testamentariske gaver fra barnløse.

Arv.no har fokus på nye muligheter og nye testamenter!
Verden forandrer seg, samfunnet forandrer seg, og vi mennesker forandrer oss.
Er det kanskje en del etablerte sannheter og myter om arv og testamenter som ikke gjelder lenger? Både blant organisasjoner og folk flest. Vi vil påvirke flere til å skrive testament gjennom informasjon og opplysning.

Hvorfor er arv.no nødvendig?

Professor Runar Døving ved Høyskolen Kristiania har forsket på arv. Et av funnene han presenterer i en artikkel er oppsiktsvekkende og viser tydelig hvorfor det er behov for en nøytral aktør som arv.no i markedet: Et klart funn er imidlertid at svært få, bare 7 %, vil bli spurt direkte av en veldedig organisasjon om å gi. De fleste vil komme til den beslutningen selv.

Denne innsikten, sammen med flere innsikter viser et tydelig behov for en nøytral aktør som kan øke kunnskap om- og endre holdninger til arv og testamenter. Denne rollen ønsker arv.no å ta. Det å snakke om arv og testament er ikke så følsomt som mange hevder. Folk vil snakke om det, de ber om denne informasjon, det er bestillingen fra informantene våre.

Arv.no har som filosofi at «jeg og mine kommer først, ta vare på flokken», deretter foreslår vi å inkludere et eller flere gode formål. Vi tror denne rekkefølgen speiler holdninger i den norske befolkningen og vår egen kultur.

Vi vet at arv får frem det beste i oss, og det verste. Arv handler om samfunnsbygging, familieliv- og feider. Det handler om forvaltning av- og fordeling av verdier som er akkumulert og bygd opp gjennom om et liv. Arv.no handler om hele følelsesregisteret, inkludert vårt ønske om et godt ettermæle.

Arv for alle?

Det er stor variasjon i type organisasjon og formål, og en modell passer definitivt ikke for alle. Derfor er det påfallende å se hvordan mange organisasjoner kommuniserer helt likt rundt arv og testamentariske gaver. Det er mye klipp og lim. Her er det rom for mye skreddersøm og ny kommunikasjon.

Langsiktig målbilde

Filosof Einar Øverenget forteller at de fleste mennesker er opptatt av ettermælet sitt. Ettermæle, dine gode gjerninger = etterlatt godhet. Han mener vi bør arbeidet for at det blir «obligatorisk» å etterlate seg noe til en god sak. På samme måte som donorkort, etc.

Arv.no handler om alt vi var, alt vi er og alt vi en gang skal bli. I London møtte arv.no Kate Jenkinson og Meg Abdy fra Legacy Foresight som sier: «Fremtidens testatorer vil bruke arven på samme måte som crowdfunding, de vil utfordre andre til å bidra for å løse samfunnsproblemer.»


Vi snakkes!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for organisasjoner her.

Del gjerne