Logg inn
Vil hjelper deg med testament og fremtidsfullmakt

Skriv ditt testament på 6 steg!

5/6/2023
Foto:


Arv.no er nettstedet der du gjennom vår digitale løsning enkelt kan skrive ditt testament. Underveis hjelper vi deg med forklaringer og støtte gjennom våre hjelpetekster og chat-funksjon. Veien til et fullstendig testament består av 6 enkle steg:


1. Oppgi informasjon om deg.

I del en fyller du ut informasjon om deg selv. Dette er informasjon som navn, adresse og fødselsnummer. Vi ber deg kun fylle ut informasjon som må være med i et gyldig testament. Om du skriver et gjensidig testament, må du også fylle ut informasjon om din partner.


2. Oppgi informasjon om din livssituasjon som sivilstand, barn og andre forhold.

Her oppgir du informasjon om din livssituasjon, om du har barn, samt andre relevante forhold.


3. Oppgi informasjon om dine arvinger. Inkluder de som har rett på arv fra deg, og andre du ønsker skal motta arv eller testamentarisk gave.

Her oppgir du hvem som skal motta arv fra deg. Har du barn, samboer eller ektefelle så må du oppgi deres navn og fødselsdato. Mange velger å gi gave til en eller flere ideelle organisasjoner og gode formål. I dette steget kan du velge mottakere av testamentariske gaver. I neste del oppgir du beløp du ønsker å gi.


4. Fordel din formue og dine eiendeler mellom arvingene. Du kan også oppgi andre ønsker.

I testamentet kan du bestemme hva som skal skje med din formue og eiendeler. Du kan velge en eller flere av følgende:(rekkefølge på nedenstående, ikke testamentariske gaver øverst, ikke logisk)

  • Fordele formuen din mellom dine arvinger, det vil si verdiene du kan bestemme over ifølge arveloven.
  • Bestemme hvem som skal motta spesifikke gjenstander og beløp.
  • Gi en testamentarisk gave.
  • Fordele resten av formue og eiendeler.

Merk at du ikke må fordele alt du har i testamentet. Det du ikke fordeler, vil fordeles ut fra arveloven.

5. Oppgi informasjon om vitnene som skal signere testamentet.

I dette steget oppgir du vitnene som skal signere testamentet. Det stilles krav til hvem som kan være vitner. Det kan du lese mer om her


6. Oppsummering og avslutning

Avslutt ved å gi eventuelle samtykker, betal og last ned ditt testament. Deretter må du selv sørge for at testamentet bevitnes og signeres. Du kan lese mer om hvordan testamentet blir gyldig her.
Del gjerne