Logg inn
Skriv ditt testament her!

Et spørsmål om arv

Hvordan blir et testament gyldig?

For at et testament skal være gyldig må formkravene i arveloven være oppfylt. Testamentet må signeres av to myndige og habile vitner som du godtar. Vitnene må vite at det er snakk om et testament, men trenger ikke informeres om innholdet. Testator skal være ved sans og samling og innholdet må være i tråd med testators frie vilje. Når vitnene og testator er samlet samtidig kan testamentet signeres. Testator kan eventuelt vedkjenne seg sin underskrift fra tidligere. Habilitetskravene går ut på at vitnene må ha en viss avstand til den eller de som tilgodeses i testamentet. Det inkluderer alt fra dine og eventuelt din ektefelles nære familierelasjoner, til svogerskapsforhold og arbeidsgivere.

Del dette svaret
Eller se Flere spørsmål