Logg inn
Vil hjelper deg med testament og fremtidsfullmakt

Et spørsmål om arv

Når trer en fremtidsfullmakt i kraft?

Vergemålsloven sier at fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiver «på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser» i forhold som er omfattet av fremtidsfullmakten.

Dersom fullmektigen er i tvil om fremtidsfullmakten er trådt i kraft, bør fullmektigen ta kontakt med fastlege, behandlede lege eller tilsynslege og be om at legen vurderer om fullmaktsgiver er i stand til å ta stilling til, eller forstå betydningen av, fremtidsfullmaktens innhold. Dersom legen kommer til at fullmaktsgiver ikke er i stand til det, vil fremtidsfullmakten tre i kraft.

Del dette svaret
Eller se Flere spørsmål