Logg inn
Vil hjelper deg med testament og fremtidsfullmakt

Et spørsmål om arv

Hva er en fullmektig?

Fullmektigen er den eller de som skal ivareta fullmaktsgiverens interesser i tråd med det som er bestemt i fremtidsfullmakten, når fullmaktsgiver ikke lenger klarer dette selv.

Det er viktig at man velger en fullmektig som man stoler på; f.eks barn, barnebarn eller en god venn. Man kan ha én eller flere fullmektiger.

Del dette svaret
Eller se Flere spørsmål