Logg inn
Vil hjelper deg med testament og fremtidsfullmakt

Et spørsmål om arv

Hva skjer hvis man ikke har fremtidsfullmakt?

Dersom man grunnet demens eller liknende ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser, og man ikke har en fremtidsfullmakt, vil Statsforvalteren opprette vergemål. Det offentlige vil da oppnevne en verge for den vergetrengende.

Del dette svaret
Eller se Flere spørsmål