Logg inn
Vil hjelper deg med testament og fremtidsfullmakt

Et spørsmål om arv

Hva er kvalitetssikring av testament?

Vi samarbeider med Advokatfirmaet Legalis, som tilbyr brukerne av Arv.no kvalitetssikring av testamentet som er skrevet gjennom løsningen for 1875 kr. Kvalitetssikringen innebærer at en advokat gjennomgår testamentet for å sikre at det ikke inneholder bestemmelser som er i strid med lovgivning, eller av andre grunner ikke lar seg gjennomføre. Videre vil får du tilbakemelding på eventuelle andre svakheter ved utformingen. Er dine familie- og/eller eierforhold av en slik art at en standardisert kvalitetssikring ikke er tilstrekkelig gir advokaten beskjed om det og tilbud om ordinær bistand til timepris. ette avklares med advokaten.

Kvalitetssikringen forutsetter at du ikke har glemt eller utelatt viktige arvinger som livsarvinger, ektefeller og visse samboere. Det er helt frivillig om du vil ha et kvalitetssikret testamentet. Dersom du ikke ønsker kvalitetssikring koster det kun 499 kr skrive testament på Arv.no, men da tas det altså ikke noe ansvar for testamentet du oppretter.

Del dette svaret
Eller se Flere spørsmål