Logg inn
Vil hjelper deg med testament og fremtidsfullmakt

Et spørsmål om arv

Hva er viktig å ha med i en fremtidsfullmakt?

Det er stort sett opp til den enkelte å avgjøre hva en selv ønsker å regulere i fremtidsfullmakten. Men, generelt, anbefales det å regulere:

  • Hvem som skal være fullmektig.
  • Hvor vide fullmakter fullmektigen skal ha.

De fullmaktene som en fullmektig typisk kan få ved en fremtidsfullmakt, er for eksempel

  • Adgang til å selge fullmaktsgivers eiendom, herunder bolig.
  • Adgang til å gi forskudd på arv på vegne av fullmaktsgiver.
  • Adgang til å gi gaver på vegne av fullmaktsgiver.
  • Søke den pleie og behandling fullmektigen mener fullmaktsgiver ønsker og trenger.
  • Sikre at fullmektigen kan foreta de innkjøp fra fullmaktsgivers konti som fullmektigen vet at fullmaktsgiver har ønske og glede av.

Del dette svaret
Eller se Flere spørsmål