Logg inn
Vil hjelper deg med testament og fremtidsfullmakt

Et spørsmål om arv

Hvordan blir fremtidsfullmakten gyldig?

For at en fremtidsfullmakt skal være gyldig, må formkravene i vergemålsloven § 81 være overholdt. Dette innebærer at fremtidsfullmakten må være skriftlig, med to vitner som den som skriver fremtidsfullmakten («fullmaktsgiver») har godtatt. Fullmaktsgiver skal signere fremtidsfullmakten mens vitnene er til stede, eventuelt kan fullmaktsgiver vedkjenne seg sin underskrift ovenfor vitnene. Vitnene må være kjent med at dokumentet som undertegnes, er en fremtidsfullmakt.

Vitnene skal også signere på dokumentet. Vitnene må ha fylt 18 år og de må ha evne til å forstå betydningen av å signere på dokumentet. 

Den som er fullmektig etter fremtidsfullmakten, kan ikke være vitne. Det samme gjelder fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn.

Del dette svaret
Eller se Flere spørsmål