Logg inn
Vil hjelper deg med testament og fremtidsfullmakt

Et spørsmål om arv

Hvordan oppbevarer man fremtidsfullmakten?

Fullmaktsgiver er selv ansvarlig for at fremtidsfullmakten i original oppbevares trygt, for eksempel i en safe eller liknende. Det er viktig at fullmektigen er kjent med hvor fullmaktsgiver oppbevarer fullmakten. Alternativt kan man utarbeide flere originaler, slik at fullmektigen kan få en egen original.

Det finnes per i dag ingen offentlig oppbevaringsløsning for fremtidsfullmakter, slik det gjør for testament.

Del dette svaret
Eller se Flere spørsmål